Wij zijn een bedrijf waarin we elkaars achtergrond respecteren. Iedereen is welkom. Dit noemen wij ons ‘diversiteits- en inclusiviteitsbeleid’.  Binnen CSU laten we mensen samenwerken met verschillende achtergronden zoals afkomst, leeftijd en geslacht. Dit past bij wie wij willen zijn: een werkgever die zich onderscheidt met persoonlijke aandacht voor duurzaam inzetbare medewerkers.

Ons ‘diversiteits- en inclusiviteitsbeleid’ brengt mensen samen met verschillende talenten en vaardigheden. Door het samenbrengen van werknemers met diverse achtergronden geloven wij een betere service te kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Samen zijn wij creatiever en oplossingsgerichter.

Cultuur
Om mensen met verschillende achtergronden samen te brengen geloven wij in een cultuur waarin verschillen nodig en nuttig zijn. We verwachten niet dat iedereen zich precies hetzelfde gedraagt. Het is belangrijk voor ons dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en zich welkom voelt. Zo kan iedereen een positieve bijdrage leveren.

Thema’s
In het ‘diversiteits- en inclusiviteitsbeleid’  richten we ons op de volgende vier thema’s:

  • Een gezonde verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.
  • Een mix van medewerkers met verschillende leeftijden.
  • Mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden.
  • Het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Andere belangrijke thema’s sluiten wij niet uit, maar de thema’s hierboven geven ons focus in onze aanpak.